What Language Is This?

What language is this?

Az arab történeti források egyik figyelemre méltó közlése a korai történelem szempontjából, hogy Ismāʿīl ibn AÎmad számánida emír a H 280/893. évben hadjáratot vezetett a „törökök országa” ellen, s elfoglalta Óarāz városát1 a karahanida Ogulčak. Az eseményt a régészek és a történészek többféleképpen értelmezik, de abban általában egyetértenek, hogy ennek a támadásnak köze lehetett ahhoz a népességmozgáshoz, amely a besenyők magyarok elleni támadásához, végül pedig a magyarok Kárpát-medencei honfoglalásához vezetett. Az elmélet olyannyira elfogadott, hogy Ismāʿīl ibn AÎmad 893.

évi hadjáratát a honfoglalásra vonatkozó források közé is felvették.2 Rövid tanulmányomban néhány kérdést kívánok felvetni – némi kitekintéssel – a szövegrészlet és a magyar honfoglalás kapcsolatára vonatkozóan.

Először is: hogyan kerülhetett be ez a forrás a korai történelemre vonatkozó szövegek közé? A Számánida-dinasztia nemcsak e 893. évi hadjárat miatt ismert a korai történelem iránt érdeklődők előtt, hanem azért is, mert a honfoglalás kori temetők leletei között nagy számban fordulnak elő olyan dirhemek, amelyek a számánida uralkodók, többek között éppen Ismāʿīl ibn AÎmad nevéhez köthetők, és amelyeket a honfoglalás kori hagyaték korai szakaszához (896–925) sorolt.3

A perzsa eredetű Számánida-dinasztia (H 204/819–H 395/1005) az Abbászida kalifátus uralmán belül, Közép-Ázsia keleti területeinek, Transzoxániának kora iszlám kori történetében jelentős. A Számánidák felemelkedése al-Maʿmūn kalifa vezérének, Ghassān b. ʿAbbādnak a segítségével

* A tanulmány az MTA BTK MŐT 28.317/2012. számú programjának és a Collegium ösztöndíjának a támogatásával készült. A cikk megírásához nyújtott segítségért ezúton szeretnék köszönetet mondani.

1 A város iszlám előtti, illetve korai iszlám kori periódusának pontos helye ismeretlen, de valószínűleg a Talasz folyó partján, Dzshambul mellett, a mai Kazahsztán területén, vagy Kirgizisztánban lehetett a folyó bal partján. Bosworth 1998.

2 HKÍF, 60.

3 Bővebben lásd Kovács 1988.

kezdődött meg a 9. század első felében Szamarkand, Ferghāna, Ushrūshāna és Herāt területén.4 A dinasztia legkiemelkedőbb alakja Ismāʿīl ibn AÎmad emír volt, aki testvérének, NaÒrnak a halála után H 279/892-ben Transzoxánia egyeduralkodójává vált a kalifa főségének elismerése mellett. Hatalmát a környékre vezetett hadjáratokkal és különböző helyi szövetségek révén szilárdította meg, az ellenséges Szaffárida-dinasztiát legyőzte, majd a Khurāsān feletti uralmat is megszerezte.

H 291/904-ben visszaszorította a sztyeppe felől támadó török népeket, továbbá igyekezett kiterjeszteni a befolyását Perzsia északi részére és a Kaszpi-tenger környékére is. H 295/907-ben hunyt el Bukhārā környékén. Ismāʿīl ibn AÎmad azonban nemcsak a Számánidák hatalmát alapozta meg: az utókor emlékezetében követendő fejedelmi példává is vált, később még NiÛām al-Mulk, a szeldzsuk törökök nagyvezírje is dicsérő szavakkal emlékezett meg róla. Sírja ma is látható Bukhārā városában, bár maga a mauzóleum a Számánida építészet későbbi periódusához tartozik.

A 893. évi hadjárat történetével újabban foglalkozott A besenyők nyugatra vándorlásának okai című tanulmányában. Mint megjegyzi, az esemény valószínűleg révén került bele a korai magyar történelem kutatásába, akinek az ötletét később fejlesztette tovább.5

8 Comments

Filed under Linguistics, Spot the Language

8 responses to “What Language Is This?

  1. aircommodore

    Hungarian

  2. Looks like Magyar (Hungarian) as far as I can recall from my stamp-collecting schoolboy days (stamps for Est Bloc countries used to be works of art compared to puritanical anglo-saxon ones, but reputed to have no value but for early teen-age collectors) but I happen to know absolutely nothing of nor about that language.

  3. James Schipper

    Hungarian is the only language that has the double acute ˝. It is used only on the o and u. The ő and ű are the long forms of the ö and ü. That was a good clue. The other clue was Kovács, which is a common Hungarian surname. The cs is not pronounced as an x but as a ch.

  4. ertbil

    Definitely Magyar (Hungarian) or at least some language (Mantsy? Khanty?) closely related

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s